Start

Boverksdagarna 2022 - Så bygger vi framtidens samhälle

Datum:
17-18 november
Tid:
08.30-16.00
Plats:
Digitalt
Arrangör:
Boverket

Boverksdagarna är en digital konferens med fokus på hållbar planering, hållbart byggande och boende och en visionär framåtblick.

Ta del av spännande panelsamtal, dialoger och föreläsare. Träffa Boverkets experter inom en rad områden. Ställ frågor, mingla och dela erfarenheter och kunskap med varandra.

Konferensen tar avstamp i de samhällsutmaningar vi befinner oss i. Alltifrån brist på byggmaterial till ökade byggkostnader. Utmaningar kopplat till klimatet, energifrågor och behov av bostäder för alla. Och mycket mer.

Upphandlings­myndighetens nya kriterier för aktörer i branschen som strategiskt vill arbeta för en god projektkultur presenteras tillsammans med en beskrivning av den kompletterande vägledning som Boverket arbetat fram och som beskriver hur god projektkultur skapas i praktiken.

Mer information och anmälan till Boverksdagarna 17-18 november