Start

Byggforum 2022

  • Event
Datum:
29 september 2022
Tid:
08:00-15:00
Plats:
Courtyard by Marriott, Stockholm (Samt online)
Arrangör:
Aktuell Hållbarhet

Den 29 september 2022 drar Byggforum igång för sjätte året i rad. Bygg- och fastighetssektorn utvecklas i snabb takt för att tackla tuffa hållbarhets-, klimat- och affärsmål. Konferensen lyfter fram dagens utmaningar och möjligheter samt fångar framåtrörelsen i branschen.

Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek deltar i paneldiskussionen:  Machokulturen - affärsrisken vi helst slipper prata om och Ellionor Triay Strömvall håller i programpunkten: Nytt i verktygslådan för stärkt social hållbarhet på byggena.

Upphandlingsmyndigheten och Boverket skissar sedan 2021 på stödformer som gör att offentlig sektor också beaktar sociala hänsyn i sina upphandlingar från bygg- och anläggningssektorn. Den bärande idén är att ställa villkor i frågor om jämställdhet och icke-diskriminering.

I sommar ska myndigheterna redovisa sina förslag till Regeringskansliet. Vad kan ske för en mer inkluderande arbetsmiljö, bättre skade- och olycksstatistik samt stärkt arbetsrätt i byggsverige?

Andra spännande ämnen är bland annat:

  • Hållbarhet som del i affärsutvecklingen - så här tänker strategerna i bygg- och fastighetssverige!
  • EU:s taxonomi – hur ska vi vägledas och vilka är de fortsatta förväntningarna på byggföretagen?
  • Byggboom för Sveriges energiomställning – hur väver projekten in hållbarhetsmål med affärs- och klimatmål?
  • Materialbrist i pandemins spår – ett lyft åt nya alternativa och innovativa material?
  • Fordon och tyngre maskiner med batteri på frammarsch. Hur kan den transport- och maskinintensiva byggsektor dra sitt strå till stacken för minskat klimatavtryck?

Program och anmälan på Byggforums webbplats