Start

Construction Summit

Datum:
24 mars 2022
Plats:
Posthuset i Stockholm
Arrangör:
Byggindustrin

Construction Summit är en konferens för bland annat fastighetsägare, byggherrar och beställare. Under dagen kommer olika seminarier att hållas och pris delas ut för årets bygge. Patrick Amofah, hållbarhetsspecialist och projektledare på Upphandlingsmyndigheten, deltar i ett panelsamtal om byggupphandlingar.

Upphandling av byggentreprenader och anläggningar omfattar stora belopp och många olika aktörer kan vara inblandade. Hur ser möjligheterna ut att ställa krav på klimat och social hänsyn? Hur kan man bibehålla konkurrensen men ändå samarbeta långsiktigt? Det är några av frågorna som kommer tas upp på panelsamtalet "Är det bara lägsta pris som gäller vid upphandling?".

Mer information och program för konferensen