Start

Forum för sund konkurrens och schyssta byggen

  • Event
Datum:
8, 15 och 22 november 2022
Tid:
13:00-13:30
Plats:
Online
Arrangör:
Byggföretagen med flera

Forum för sund konkurrens och schyssta byggen hålls för tredje året i rad. Höstens tema är beställarrollen, i alla led, och webbinarieserien består av tre delar med fokus på kunskap och kompetens, regelefterlevnad och ansvar.

Webbinarierna äger rum på tisdagar klockan 13.00 och är kostnadsfria men du behöver anmäla dig till varje webbinarium separat via länkarna:

I det första webbinariet den 8 november kommer beställarrollen diskuteras med fokus på kunskap och kompetens.

  • Är beställarna tillräckligt informerade och tränade i att omsätta kunskap och insikt om sund konkurrens? Hur ser det ut för olika beställarroller – offentliga och privata beställare samt konsumenter?
  • Vad ligger framför oss som beställare i alla led? Vad är hindren för att säkra sund konkurrens och hur åtgärdas de? 
  • Hur säkras en kunskapsutveckling, som gör det möjligt att ta nästa utvecklingskliv? Vad kan vi lära av andra branscher och omvärlden som kan inspirera oss i beställarrollen?

I detta webbinarium medverkar förutom Inger Ek, Generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten, även Maria Hernroth, Hållbarhetschef och complianceansvarig på Svensk Byggtjänst, Annette Andersson, Fastighetschef, Region Värmland, Helena Lidelöw, Teknisk chef, Volumetric Building Companies, Markus Brink, VD Brixly och Ola Månsson, VD Installatörsföretagen.