Start

Forum Jämställdhet 2023

Datum:
7-8 februari 2023
Tid:
10:00-16:30
Plats:
Malmömässan, Malmö
Arrangör:
Forum Jämställdhet

Forum Jämställdhet arrangerar årligen en konferens för alla som arbetar med eller ansvarar för jämställdhet. Upphandlingsmyndigheten deltar på 2023 års konferens och berättar om möjligheterna att jobba med jämställdhet i upphandling.

Forum Jämställdhet är en mötesplats för alla som arbetar med eller ansvarar för jämställdhet. Konferensen Forum Jämställdhet vänder sig till förtroendevalda, chefer och experter i offentliga, privata och fackliga organisationer som vill arbeta med, och kompetensutvecklas inom, jämställdhet.

Upphandlingsmyndigheten deltar i konferensen. Myndigheten har tagit fram ett nytt stöd för hur jämställdhetskrav kan ställas på leverantörer inom stadsutveckling. I det här seminariet beskriver Ellionor Triay Strömvall, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten, möjligheterna att arbeta med jämställdhet i upphandling och hur leverantörer har uppfyllt kraven i praktiken.

Mer information och anmälan på Forum Jämställdhets webbplats