Start

Konferens Hållbar kommun

  • Event
Datum:
3 oktober
Tid:
08.00-17.30
Plats:
7A Posthuset, Stockholm
Arrangör:
Dagens Samhälle & Aktuell Hållbarhet

Hållbar kommun arrangeras med syfte att skapa en plattform och mötesplats för aktörer som är viktiga för att realisera kommunernas omställningsplaner. Årets tema är styrning och finansiering för att klara omställningen och agenda 2030-målen.

Upphandlingsmyndigheten deltar under dagen och medverkar vid två av punkterna på agendan:

09:50-10:10 Lägesbild och vad tjänar kommuner på att jobba aktivt med hållbarhetsfrågorna?
– Emma Nohrén (MP) ordförande, Miljö- och Jordbruksutskottet
– Palle Lundberg, vd, SKR
– Gabriel Wickström, nationell samordnare för Agenda 2030
– Kristian Hemström, hållbarhetschef, Upphandlingsmyndigheten

14:30-14:55 Så upphandlades en fossilfri byggentreprenad
Byggarbetsplatser ger upphov till stora koldioxidutsläpp. För att bidra till en hållbar omställning och minska klimatutsläpp från arbetsmaskiner och transport vid ett bygge på Slakthusområdet har Stockholms stad använt upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog.

Stockholms stad delar med sig av sina erfarenheter och ger en inblick i vad elektriska arbetsmaskiner innebär för kostnaden - blir det dyrare eller billigare?

– Karl Jonasson Collberg, entreprenadupphandlare, Stockholms stad 
– Heini-Marja Suvilehto, hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten
– Kristian Hemström, hållbarhetschef, Upphandlingsmyndigheten

Mer information och anmälan (extern länk)