Start

Hållbar upphandling av mjukvara

  • Event
Datum:
25 april
Tid:
13-16
Plats:
Digitalt
Arrangör:
Motiva, Tieke (Finland), DFØ (Norge), Digitaliseringsstyrelsen (Danmark), Upphandlingsmyndigheten.

I Finland används hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling av mjukvara. Kriterierna presenteras och diskuteras vid en digital nordisk marknadsdialog den 25 april. Företag, forskare, myndigheter, offentliga upphandlare och andra intressenter är välkomna att delta.

Finland har utvecklat och börjat använda hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling av mjukvara. Som en del i ett projekt som finansierats av Nordiska ministerrådet presenteras hållbarhetskriterierna vid en nordisk marknadsdialog den 25 april. Under seminariet finns möjlighet att diskutera och ge synpunkter på hållbarhetskriterierna som kan komma att implementeras i övriga nordiska länder.

Seminariet riktar sig till företag i branschen, myndigheter, offentliga upphandlare av mjukvara, forskare eller andra intressenter på området. 

Seminariet arrangeras av finska Motiva och Tieke tillsammans med DFØ (Norge), Digitaliseringsstyrelsen (Danmark) samt Upphandlingsmyndigheten.

För mer information och anmälan: https://www.lyyti.fi/reg/Sustainable_Software__A_Nordic_Market_Dialogue_event_3394