Start

Idékonferens – kommuners samverkan med sociala företag

Datum:
25 april 2023
Tid:
09:00-15:00
Plats:
Online
Arrangör:
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

En inspirationsdag i SKR:s regi om hur vi kan arbeta tillsammans för en mer framgångsrik samhällsutveckling och en breddad arbetsmarknad.

På denna digitala idékonferens håller Upphandlingsmyndigheten i en programpunkt:

Klockan 11:00-12:00
Upphandling som verktyg för innovativa välfärdslösningar
Sofia Åberg från Upphandlingsmyndigheten kommer att berätta om hur man genom att upphandling från sociala företag och andra civilsamhällesaktörer kan uppnå såväl verksamhetsmål som möta de globala samhällsutmaningarna. Vi kommer att få höra om olika sätt att använda upphandling som verktyg och att det både kan vara innnovativt och inte alls så komplicerat.

Mer information och anmälan hos SKR