Start

Innovationsveckan 2023

  • Event
Datum:
2-6 oktober 2023
Arrangör:
Upphandlingsmyndigheten, SKR, Vinnova, DIGG

Innovationsveckan är vigd åt innovation av och för offentlig sektor. Under denna vecka fokuserar vi på att dela och sprida smarta lösningar mellan olika delar inom offentlig sektor. Under Innovationsveckan 2022 arrangerades över 100 aktiviteter, varav de flesta var digitala.

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) erbjuder plattformen för det gemensamma programmet. En plattform för arrangörer att nå och involvera fler i arbetet – medarbetare, politiker, samverkanspartners och inte minst de vi finns till för – invånarna.

Våra aktiviteter under Innovationsveckan

2 oktober: Toppledarsamtal (klockan 13-14)

Under detta samtal kommer du träffa ledarna från de fyra organisationerna som står bakom Innovationsveckan; Anna Eriksson (generaldirektör DIGG), Inger Ek (generaldirektör Upphandlingsmyndigheten), Darja Isaksson (generaldirektör Vinnova) och Palle Lundberg (vd för Sveriges Kommuner och Regioner). 

En ökad osäkerhet i vårt närområde och internationellt påverkar oss både privat och professionellt. Även organisationer behöver förhålla sig till en mer oförutsägbar morgondag.

Där det finns osäkerhet finns också möjligheter. För att ta tillvara möjligheterna behöver vi bli bättre på att strategisk framsyn och tolka tecken och tidiga signaler. Vi behöver ställa oss frågan ”Tänk om?” Sällan har det väl varit så viktigt att nyttja den innovationskraft som finns i offentliga Sverige. Men vad kan vi göra idag för att styra mot en önskad framtid? Hur kan framsyn, scenarier, framtidsprototyper bli en mer naturlig del i organisationers planering, styrning och ledning? Det är några av frågorna som samtalet kretsar kring. Dessutom kommer vi pejla in en nyhetssändning från framtiden.  

Anmälningssida för seminariet

2 oktober: Upphandlingsdriven hållbarhet ur ett helhetsperspektiv – en lysande idé 

Genom att öppna upp för innovation och löpande utveckling i en upphandling går det att få många mervärden. När skolan i Bollnäs kommun behövde fasa ut gamla lysrör valde man att ta ett helhetsgrepp kring belysningen i skol- och förskolemiljön och utveckla en metod för att genomföra hållbara upphandlingar som möter verksamhetens verkliga behov.

Innovation i offentlig sektor är en förutsättning för att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Genom att köpa, införa och använda innovativa lösningar i offentliga organisationer kan bättre och mer hållbara tjänster, samhällsservice och högre nytta erbjudas medborgarna.

I Upphandlingsmyndighetens webinarium får ni träffa projektledare Sigrid Petterssén från Region Gävleborg i ett samtal om innovation och hållbarhet i upphandling. Vilka möjliggörare, och vilka hinder finns? Vilken roll spelar dialog, och vad kan vi lära oss genom tillämpandet av universell design?

Medverkande:
Sigrid Petterssén, projektledare Region Gävleborg
Margareta Bergh, hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten
Charlotta Palmgren, affärsutvecklare Upphandlingsmyndigheten

4 oktober: BEAst: en digital standard för en grön värdekedja – från ide till byggnad i drift

Branschen behöver en digital standard. BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard) är ett arbetssätt för digital kommunikation inom byggsektorn för hållbara entreprenaden som leder till minskade kostnader och enklare administration vid byggnation. Beast är inget datasystem - mer ett arbetssätt och en meddelandestandard - där syftet är att frigöra tid från administration, avvikelsehantering och att säkra datakvalitet.

Missa inte chansen att vid Upphandlingsmyndighetens seminarium under Innovationsveckan vara med och utforska BEAst och dess inverkan på innovation, upphandling och digitalisering inom byggsektorn. Det här evenemanget kommer att inspirera och engagera dig med insikter från experter och praktiker som är med och formar framtidens byggindustri.

4 oktober: Dialogupphandling (klockan 10:30-11:15)

Dialogupphandling är en metod som låter dig och dina leverantörer arbeta tillsammans, steg för steg, för att skapa de mest precisa och effektiva avtalen. Det är ett sätt att detaljera behovet och få rätt anbud, som matchar behovet. Samverkan parterna emellan gör det möjligt att identifiera och minimera risk, samt att avtalsvillkor som inte tjänar syftet identifieras och kan förkastas. Med dialogupphandling får du möjlighet att ta del av marknadens kompetens samtidigt som alla kommer överens och vet vad som gäller innan det är skarpt läge.

Karl Jonasson Collberg, upphandlare på exploateringskontoret i Stockholms stad, gästar Upphandlingsmyndighetens seminarium onsdag 4 oktober under innovationsveckan för att berätta om fördelarna med dialogupphandling från ett upprustnings- och nyanläggningsprojekt av park och gata.

Medverkande: 
Karl Jonasson Collberg, upphandlare Stockholms stad
Charlotta Palmgren, affärsutvecklare Upphandlingsmyndigheten

4 oktober: I fokus – Dialog är nyckeln till goda affärer

Löpande dialog är nyckeln till goda affärer. En aktiv dialog med näringslivet och akademin utanför enskilda upphandlingar ger mycket större möjligheter till inköp som skapar riktig affärsnytta.

I Uppsala är man säker: Innovation krävs för att nå uppsatta mål. En kultur av att arbeta tillsammans och att vara öppen med att man inte sitter på alla svar öppnar upp för nya lösningar. Och här är dialog en viktig nyckel.

Idag har Uppsala kommun arbetssätt som öppnar för både intern och extern dialog, Grundläggande är kulturen av att arbeta tillsammans och man tar ett gemensamt grepp om fel och brister som upptäcks.

Medverkande:
Helena Sköld Lövgren, Uppsala kommun
Annika Remaeus, Uppsala kommun
Magnus Tauvon, Knowit
Linda Swirtun, Afori

Länk för digitalt deltagande

5 oktober: Upphandla i en app? Teknik för att underlätta lokala affärer mellan producenter och kockar.

Två kommuner och två statliga myndigheter har utvecklat och testat en prototyp för dynamiska inköp (DIS) av livsmedel till skolor och andra offentliga verksamheter. Fler och även mindre aktörer ska kunna lägga anbud och leverera till Sveriges kommuner.

I missionen ”Ett nytt recept för skolmåltider” har den offentliga upphandlingen identifierats som en möjlig ”hävstångspunkt” för att förändra livsmedelssystemet i en hållbar riktning. Myndigheterna har adresserat behovet av nya inköpsvägar för att öka inköpen av hållbara livsmedel till skolmåltiderna samt förbättra möjligheterna för att även mindre lokala/regionala producenter ska kunna ha kommunen som kund.
Genom att ta fram en digital prototyp och testa den med mindre producenter, kockar i kommunala skolkök samt upphandlingsansvariga så har saker ställts på sin spets och insikter gjorts om hur man kan utveckla ett fullskaligt system.

Medverkar:
Oskar Jonsson, Naturvårdsverket
Alain Grenard, kostchef Karlstad kommun
Marie Johansson, upphandlare Karlstad kommun
Sebastian Fjäll, upphandlare Vallentuna kommun
Monica Sihlén, Upphandlingsmyndigheten

Anmälningssida för seminariet

6 oktober: I fokus – om innovation och upphandling: Tema solceller och solenergi (klockan 9-9:50)

Många kommuner planerar för investeringar i solenergi som en del i övergången till fossilfrihet, samt som en del i en elförsörjningsberedskap. Så vad ligger i framkant och hur upphandlar vi hållbart?

En investering i solenergi kan handla om allt från vilken solcellsteknik som ska köpas in till lagring och nätlösningar, till att utforma värde-/ affärsmodeller, skapa energigemenskaper och även omfatta säkerhets- och resiliensaspekter.

Vi kommer belysa olika perspektiv på solenergi och solceller, bland annat hållbarhetsfrågor och patentlandskapet. Webbinariet riktar sig till dig som är inblandad eller intresserad av investeringar i solenergi i region, kommun, fastighetsbolag mm.

Medverkande:
Nina Widmark, Vinnova
Jenny Engström, Vinnova
Ola Stjärnborg, Upphandlingsmyndigheten
Charlott Galant, PRV
Linda Swirtun, Afori

Anmälningssida för seminariet