Start

Kemikalieforum för offentlig sektor - Kemikaliekrav och offentlig upphandling: Vart vill vi? Hur når vi dit?

  • Event
Datum:
28 oktober 2022
Tid:
09:30-12:00
Plats:
Drottning Kristinas väg 61, Stockholm eller Digitalt via Teams
Arrangör:
RISE

Kemikalieforum för offentlig sektor är en plats för dialog om kemikaliefrågor mellan leverantörer och upphandlande organisationer. Detta första möte med tema "Kemikaliekrav och offentlig upphandling: Vart vill vi? Hur når vi dit?" är mer övergripande och handlar om kemikaliekrav, målbilder och verktyg för upphandling.

Under programpunkten "Upphandling, verktyg för och uppföljning av upphandlingar med fokus på kemikalier" medverkar Margareta Bergh, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Margareta berättar om vår kriterietjänst som kan användas för att ställa kemikaliekrav och främja arbete med alternativa lösningar och produkter.

Mer information om program och anmälan på RISE:s webbplats

Om Kemikalieforum för offentlig sektor

Kemikalieforum för offentlig sektor drivs av Substitutionscentrum, ett regeringsinitiativ inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö med målgrupp företag och offentlig sektor.

Syftet med forumet är att vara en neutral mötesplats för levererande företag och organisationer inom offentlig sektor som upphandlar, där offentlig sektor kan förmedla kemikaliekrav/önskemål till (presumtiva) leverantörer och där företag som vill leverera kan förmedla information om sitt kemikaliearbete. Genom detta vill vi skapa ökad förståelse för vad som är möjligt att kravställa redan idag och vilka utmaningar leverantörerna ser som svåra.

Många ser också behov av att lära av varandra för ett bättre kravställande där upphandling fungerar som ett verktyg för substitution och ”bättre” kemikalieinnehåll i levererade varor och produkter.