Start

Ledning och styrning i framtidens myndighet

  • Event
Datum:
13-14 mars 2024
Plats:
Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm

Att förebygga eventuella motstånd som uppstår och uppnå organiskt lärande är ofta något som underskattas. Att styra mer mot kvalitet och mindre mot kostnader är önskvärt för att uppnå resultat. Här får du chansen att lyssna till hur andra chefer och organisationer arbetar med att utforma framtidens myndighet. Dessutom kan du lyssna till forskare och experter som delger sin syn på hur man kan arbetar mer modernt och vilka krav som ställs på organisationen och dess medarbetare.

13 mars (klockan 14:20): Styrning och organisering av offentliga inköp

• Varför är styrning och organisering viktigt för de offentliga inköpen?
• Konkreta tips på hur offentliga organisationer kan stärka sin styrning av inköpsverksamheten
• Vem är bäst i klassen och varför?

Föreläsare: Fredrik Flodin, strateg på Upphandlingsmyndigheten.

Hela programmet och mer information på Insightevents webbplats