Start

LLB Expo 2022

  • Event
Datum:
4-6 oktober 2022
Plats:
Stockholmsmässan Älvsjö
Arrangör:
LLB - Svensk branschorganisation för upplevelseteknik

LLB Expo (4-6 oktober 2022) är en mässa för alla verksamma aktörer inom ljud, ljus, video, scen, rigging, AV och konferensteknik. På mässan kommer Upphandlingsmyndigheten att hålla en anbudsskola – Så blir man leverantör till offentlig sektor

Under LLB Expo kommer upphandlingsjuristerna Frida Svensson och Victoria Westergren, från Upphandlingsmyndigheten, att berätta mer om hur man blir leverantör till offentlig sektor.

I vår anbudsskola får du smarta tips och information om hur du kan utvecklas som anbudsgivare och vinna fler upphandlingar. Vi går bland annat igenom syftet med reglerna om offentlig upphandling, hur man hittar upphandlingar och vad man behöver tänka på när man lämnar anbud.

Anbudsskolan hålls den 5 oktober klockan 13-14 på mässans scen "Green room".

Anmälan och mer info om Anbudsskolan: Så blir man leverantör till offentlig sektor 

Anmälan och info om övriga programpunkter på LLB Expo