Start

MEX-dagarna

  • Event
Datum:
7-8 november 2023
Plats:
Sara Kulturhus, Skellefteå

I år samlar föreningen Sveriges Stadsbyggare personal inom mark- och exploateringsfrågor till MEX-dagarna i Skellefteå. Här kommer de möjligheter och utmaningar som yrkeskåren står inför att diskuteras. Vi deltar i år på följande programpunkter:

8 november: Upphandling och statsstöd som hjälp för sund samhällsbyggnad – nytt från Upphandlingsmyndigheten

Hur undviker kommuner statsstödsproblem vid markanvisningar och hur kan upphandling bidra till hållbarhet i byggprocessen?

Magnus Lindbäck, Senior jurist, Upphandlingsmyndigheten
Ola Stjärnborg, Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten

Programmet för MEX-dagarna