Start

Mötesplats Offentliga Affärer 2023

  • Event
Datum:
27-28 september 2023
Plats:
Stockholm, Nackastrandsmässan
Arrangör:
Hexanova Events

På konferensen Mötesplats Offentliga Affärer behandlas allt från hållbara offentliga affärer, digitalisering och innovation till lagar och regler, entreprenad och mycket mer. Upphandlingsmyndigheten är partner och har ingått i programrådet 2023.

Vi deltar i år på bland annat dessa programpunkter:

En utmanande samtid kräver handlingskraft

En omvärldsspaning från Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek Vi lever i en turbulent tid. Att använda köpkraften i offentliga affärer är viktigare än någonsin. Det kan förflytta och utveckla hela branscher, stärka Sveriges konkurrenskraft, höja vår beredskap, värna våra skattemedel och öka nyttan för våra medborgare – och visa vägen för hållbar omställning.

Inger Ek, Generaldirektör Upphandlingsmyndigheten

Offentliga affärer är globala affärer
– Hur tar man som offentlig inköpare ansvar och bidrar till mer hållbara leveranskedjor?

Många av de varor som offentlig sektor köper in tillverkas i komplexa leveranskedjor i länder där det finns betydande hållbarhetsrisker när det gäller mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och korruption. Upphandlingsmyndigheten presenterar ett nytt webbstöd för tillämpning med fokus på kontraktsvillkor som ställer krav på rutiner och processer hos leverantörer för att arbeta med tillbörlig aktsamhet gällande hållbara leveranskedjor.

Ellionor Triay Strömvall, Hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten
Maisa Young, Hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten

Mer om Mötesplats Offentliga Affärer