Start

Mötesplats Offentliga Affärer 2023

  • Event
Datum:
27-28 september 2023
Plats:
Stockholm, Nackastrandsmässan
Arrangör:
Hexanova Events

På konferensen Mötesplats Offentliga Affärer behandlas allt från hållbara offentliga affärer, digitalisering och innovation till lagar och regler, entreprenad och mycket mer. Upphandlingsmyndigheten är partner och har ingått i programrådet 2023.

Vi deltar i år på bland annat dessa programpunkter:

En utmanande samtid kräver handlingskraft

En omvärldsspaning från Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek. Vi lever i en turbulent tid. Att använda köpkraften i offentliga affärer är viktigare än någonsin. Det kan förflytta och utveckla hela branscher, stärka Sveriges konkurrenskraft, höja vår beredskap, värna våra skattemedel och öka nyttan för våra medborgare – och visa vägen för hållbar omställning.

Inger Ek, Generaldirektör Upphandlingsmyndigheten

Offentliga affärer är globala affärer
– Hur tar man som offentlig inköpare ansvar och bidrar till mer hållbara leveranskedjor?

Många av de varor som offentlig sektor köper in tillverkas i komplexa leveranskedjor i länder där det finns betydande hållbarhetsrisker när det gäller mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och korruption. Upphandlingsmyndigheten berättar om sitt stöd för hur ni kan identifiera och hantera hållbarhetsrisker i leveranskedjan.

Ellionor Triay Strömvall, Hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten
Maisa Young, Hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten

Anbudsskola och företagens vanligaste frågor om offentlig upphandling

Vill du bli bättre på att göra offentliga affärer? Upphandlingsmyndigheten har tidigare tagit fram anbudsskolan och presenterar nu upptakten till en uppdaterad anbudsskola. Varje vecka svarar Upphandlingsmyndigheten på en mängd frågor om upphandling från både leverantörer och upphandlande organisationer. Vilka är leverantörernas vanligaste frågor? Det kommer och mycket annat kommer du få reda på under det här passet.

Therese Olausson, Jurist Upphandlingsmyndigheten
Bel-Gloire Temo, Jurist Upphandlingsmyndigheten

Panelsamtal (Almegas upphandlingsdag): Rätt kvalitet till rätt pris – visst är det möjligt

Osunt prisfokus i tjänsteupphandlingar upplevs som ett stort problem vilket riskerar att urholka kvaliteten i leveransen och får företag att avstå från att delta. Vid detta seminarium kommer vi att lyfta denna fråga och med konkreta exempel diskutera hur upphandlingar kan balansera pris och kvalitet utifrån upphandlande organisationers behov.

Ann Eva Askensten, avdelningschef hållbara offentliga affärer, Upphandlingsmyndigheten

Mer om Mötesplats Offentliga Affärer