Start

Mötesplats Offentliga Affärer

Datum:
20 och 21 oktober 2021
Tid:
08.00 - 16.30
Plats:
Nacka Strandsmässan eller Digitalt
Arrangör:
Offentliga Affärer

Vi deltar i elva programpunkter under Mötesplats Offentliga Affärer den 20 – 21 oktober.

Temat för konferensen är Upphandling som välfärdsmotor. Och för det krävs det att upphandlingarna hanteras strategiskt och är rättssäkra, främjar social och miljömässig hållbarhet, innovation, leverantörsmångfald och mycket mer.

Vårt deltagande i urval

Onsdagens inledande panelsamtal med samma titel som konferensens tema där generaldirektör Inger Ek deltar är en av de mest centrala delarna och frågeställningarna som kommer att diskuteras har stor betydelse för hela samhället. 

Samma dag presenterar vi ett seminarium på temat Så når vi klimatmålen genom upphandling om hur offentlig upphandling kan användas som ett strategiskt verktyg för att nå klimatmålen och Agenda 2030.

Torsdagsmorgonens panelsamtal Pågående lagstiftning för förenklade upphandlingsregler blir väldigt spännande. Om det förslag som nu finns på bordet blir verklighet kommer en stor del av de nästan 800 miljarder som offentlig upphandling omsätter hamna under nya regler. Chefsjurist Anders Asplund är med och reder ut vad detta innebär i praktiken.

Anmälan

Du anmäler dig till konferensen på https://motesplatsoffentligaaffarer.se/anmalan/

Alla elva programpunkter vi deltar i

Onsdag 20 oktober

 • 09.40-10.20 Panelsamtal: Hur kan den offentliga affären användas som motor för välfärden?
 • 11.00-11.40 Panelsamtal: Den svenska ramavtalskonstruktionen i gungning!
 • 13.30 - 14.00 Agenda 2030 - Så når vi klimatmålen genom upphandling
 • 13.30 - 14.00 Mer stöd till innovationsupphandling
 • 14.10 - 14.40 Skärningspunkter mellan upphandling och statsstöd
 • 14.50 - 15.20 Miljöspendanalys i upphandlingar

Torsdag 21 oktober

 • 09.20-10.00 Panelsamtal: Pågående lagstiftning för en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar - blir det egentligen enklare?
 • 09.30-10.00 och 10.30-11.00 Innovationsupphandling för att motverka prototypkyrkogårdar – nationell och internationell utblick
 • 13.20-13.50 Statsstödsfrågor hos kommuner, hot eller möjlighet för sunda offentliga affärer?
 • 14.00 - 14.30 Houston, we have a problem… Apollo, we might have a solution. Vägen fram för att få beslutsfattare i offentliga organisationer att prioritera strategiska inköp.
 • 15.40-16.30 Panelsamtal: Konsten att upphandla i kris - hur säkerställer vi försörjningen till samhällsviktiga verksamheter?