Start

Mötesplats samhällssäkerhet

  • Event
Datum:
19-20 mars 2024
Plats:
Kistamässan, Stockholm
Arrangör:
Easyfairs

Under kommande Mötesplats Samhällssäkerhet ställs frågan vad som krävs för att Sverige ska få till stånd en modern och sammanhållen totalförsvarsplanering. En totalförsvarsplanering som i sin tur bygger på tillit och handlingskraft och tar avstamp i ett samarbete i fred som leder till effektiv samverkan i kris och krig.

Vi deltar i följande seminarier:

Tisdag 19 mars, klockan 11:15 - 12:15
Myndigheternas försörjningsanalyser

Föreläsare: Henrik Grönberg, jurist på Upphandlingsmyndigheten.

Mer information på Mötesplats samhällssäkerhets webbplats.