Start

Nationellt e-upphandlingsforum våren 2023

  • Event
Datum:
12 maj 2023
Tid:
10:30-12:00
Plats:
Online via Teams (länk skickas)

Upphandlingsmyndigheten bjuder in till Nationellt e-upphandlingsforum den 12 maj. Forumet hålls även denna gång helt digitalt.

Anmälan

Välkommen att anmäla intresse för deltagande till fredrik.flodin@uhmynd.se senast den 11 maj.

Program

Under mötet kommer vi diskutera förslaget till nationell anpassning av eForms som det beskrivs i promemorian ”EU:s nya förordning om upphandlingsannonser”. Vi kommer att ta upp saker som:

  • Valet av metod för att förmedla den nationella anpassningen.
  • Frågor kopplade till de specifika annonsuppgifter som planeras att göras obligatoriska genom den nationella anpassningen.
  • Annonsering via en s.k. Upphandlarprofil. Hur vanligt är det?
  • Översättningarna till svenska av alla ”beskrivningar” av BT:s i den senaste versionen av eForms-förordningen.