Start

Nordic Sustainability Expo 2022

  • Event
Datum:
17-18 maj 2022
Tid:
08:30-17:00
Plats:
Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö
Arrangör:
Nordisk miljömärkning Svanen, CSR Sweden, Cradlenet, A Sustainable Tomorrow och Nätverket för Hållbart Näringsliv.

Den 17–18 maj är det dags för Nordic Sustainability Expo på Stockholmsmässan, en mötesplats för hållbarhet för både näringsliv och samhälle. Mässan samlar beslutsfattare och intressenter för att ta del av lösningar, strategier, och kunskap och för att skapa nya för planeten värdefulla och avgörande kontakter.

Behovet av att hitta lösningar och dela kunskap för att accelerera omställningen till hållbara verksamheter har aldrig varit större än nu. Under samma paraply samlas kunskap och lösningar kopplat till klimatfrågor, mänskliga rättigheter och omställning mot en cirkulär ekonomi – med syftet att accelerera åtgärderna i både näringsliv och samhälle för att nå målen i agenda 2030. 

Annie Stålberg, chef för Enheten för upphandling och analys på Upphandlingsmyndigheten, kommer att medverka på de två seminariepunkterna:

  • Hur kan staten ta mer ansvar för sin hållbara konsumtion?
  • Agenda 2030 och hållbar upphandling

 Mer information och anmälan finns på eventets webbplats