Start

Persontrafik 2022

  • Event
Datum:
25-27 oktober 2022
Plats:
Stockholmsmässan

Persontrafik 2022 är en viktig mötesplatser för alla verksamma inom kollektivtrafikbranschen. Syftet är att erbjuda attraktiva, miljövänliga och kundanpassade lösningar med resenären i centrum.

Mässa och konferens pågår på Stockholmsmässan den 25-27 oktober.

Den 25 oktober medverkar Anna Larka, upphandlingsspecialist och Christian Blume, upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten, i programpunkten Bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

Hur genomför man korrekta utvärderingar av kvalitet i upphandlingar? Branschen vill gärna upphandla på annat än lägsta pris, men det kan uppstå problem med överklaganden av utvärderingar, tilldelningskriterier eller modellval när kvalitetsinslagen utvärderas. Vilka regler och modeller finns det, vad måste man tänka på (t.ex. transparens, förutsägbarhet) och vilka fallgropar ska man akta sig för?

Ta del av hela programmet och anmälan på Persontrafiks webbplats