Start

Regulatory Summit

Datum:
31 mars 2022
Tid:
09:00-16:30
Plats:
Stockholm eller digitalt
Arrangör:
Swedish Medtech

Swedish Medtech arrangerar sin årliga konferens med fokus på regelverket kring medicintekniska produkter. Upphandlingsmyndigheten kommer att medverka i programpunkten "Due diligence och den medicintekniska branschen" som handlar om ett nytt lagförslag inom mänskliga rättigheter och miljö.

I mars väntas EU-kommissionen lägga fram ett lagförslag om obligatoriska krav på företag att respektera mänskliga rättigheter och miljön, så kallad tillbörlig aktsamhet (due diligence). Talare är Lisa Sennström från Upphandlingsmyndigheten och Pauline Göthberg från Regionernas nationella kansli hållbar upphandling.

Mer om konferensen och programmet hos Swedish Medtech