Start

Samverkan för cirkulär kommunplast

  • Event
Datum:
25 maj 2023
Tid:
09:00-12:00
Plats:
Online
Arrangör:
Naturvårdsverket m.fl.

Naturvårdsverket och den nationella plastsamordningen välkomnar tillsammans med Avfall Sverige, Upphandlingsmyndigheten, Ignite Sweden och Länsstyrelserna /RUS (Regional Utveckling & Samverkan i miljömålssystemet) till en digital samverkan den 25 maj.

Hur kan vi samverka för att få till resurssmarta och cirkulära lösningar av kommunplasten?

Vi tar avstamp från de behov och utmaningar som lyftes på förra årets två möten, delar med oss av vad som pågår och diskuterar hur vi kan växla upp.

Ni är alla välkomna att dela med er av exempel på hur ni implementerat lösningar som ökar cirkulariteten.

En zoom-länk och en sammanfattning av vad vi kom fram till förra året kommer att skickas ut till alla anmälda.

Mer information och anmälan på Naturvårdsverkets webbplats