Start

Bättre affärer för 879 miljarder! Seminarium 8: Kom igång med inköpsanalys och kategoristyrning

  • Event
Datum:
14 maj 2024
Tid:
13:00-14:30
Plats:
Digitalt seminarium
Arrangör:
Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Regioner och Upphandlingsmyndigheten

Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Regioner och Upphandlingsmyndigheten fortsätter med de gemensamma seminarierna kring kategoristyrning. 14 maj, klockan 13-14:30, sänder vi seminariet: Kom igång med spendanalysprojekt i er organisation

Om seminariet

Inköpsanalys är det verktyg som används för att ge en tydlig bild av organisationens inköp. Inköpsanalys innebär att organisationen kartlägger vem som köper, vad som köps, från vem och för hur mycket pengar, inklusive alla direktupphandlingar. För att införa kategoristyrning behöver organisationen börja med analysen som grund för att kunna kategorisera inköpen. Inköpskategorierna motsvaras av en leverantörsmarknad, det vill säga ett antal företag som säljer liknande varor och tjänster. Inom kategorin kommer kategoriteamet att analysera marknaden och utveckla strategier som kan tillämpas på hela organisationens affärer med leverantörer inom ett segment.

Upphandlingsmyndigheten kommer att inleda seminariet genom att berätta om det övergripande värdet av att genomföra inköpsanalys och dess betydelse för strategiskt inköpsarbete och ökad måluppfyllelse.

På seminariet kommer bland annat Täby kommun berätta hur de lyckades genomföra inköpsanalyser utan att tilldelas extra resurser. Kommunen kommer också att berätta vilka mål och effekter som inköpsanalyserna har genererat. Vi får också ta del av hur Region Stockholm har arbetat med kategoristyrning.

Seminariet vänder sig till både offentliga och privata inköpare

Seminariesändning

Seminariet är digitalt och sänds direkt på Svenskt näringslivs webbplats.

Hantering av personuppgifter

När du anmäler dig kommer dina angivna personuppgifter registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten. Personuppgifterna som lämnas i samband med anmälan sparas bara så länge som det krävs för administrationen. Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att uppfylla myndighetens informationsuppdrag. Uppgifterna kan fås ut eller tas bort på begäran.

Om Upphandlingsmyndighetens behandling av personuppgifter

Anmälan

Fyll i dina uppgifter nedan för att anmäla dig till det digitala seminariet. Vid frågor om anmälan, kontakta kundmote@uhmynd.se.