Start

SOI årskonferens 2024

  • Event
Datum:
16-18 april 2024
Plats:
Malmö Live
Arrangör:
SOI (Sveriges offentliga inköpare)

Upphandlingsmyndigheten kommer att medverka med talare och mässmonter på årskonferensen för Sveriges offentliga inköpare (SOI). Konferensen hålls i Malmö och sänds även digitalt.

I år har vi en mässmonter på plats, där konferensdeltagarna bland annat kan komma och prata om allt från cirkulär ekonomi och plastupphandling till arbetsrättsliga villkor och juridiska frågor. 

Tisdag 16 april klockan 13.20-13:40
Civilminister Erik Slottner berättar om regeringens planer och ambitioner med offentlig upphandling

På scen finns också SOI:s ordförande Martin Kruse och Ann-Eva Askensten, avdelningschef på Upphandlingsmyndigheten, för att kommentera och ställa frågor till ministern.

Onsdag 17 april, kl 13:00 - 13:35 (Scen C)
Upptäck de senaste trenderna för hållbara inköp

Inköp spelar en nyckelroll i att förändra den offentliga sektorns konsumtionsmönster. Vi behöver förbättra och effektivisera upphandlingsprocessen för att möta behoven på ett mer hållbart och uthålligt sätt. Under seminariet delar vi trender och analyser från Upphandlingsrapporten 2023, samt hur Upphandlingsmyndigheten arbetar för att stödja omställningen till ett cirkulärt och fossilfritt samhälle. Vi ger praktiska exempel och diskuterar hur vi kan uppnå flera samhällsvärden till lägre kostnad, samt betydelsen av tillgänglighetsperspektiv i tidigt inköpsarbete.

Föreläsare: Margareta Bergh, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten
Föreläsare: Ann Eva Askensten, avdelningschef på Upphandlingsmyndigheten

Onsdag 17 april, kl 13:00 - 13:35 (Scen A)
Det juridiska landskapet för offentlig upphandling  – Känner du till sektorsfilerna?

Helene Molander, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten, ger sin bild av lagstiftning som påverkar inköpsområdet.

Mer om konferensen på SOI:s webbplats