Start

SOI Årskonferens 2024

  • Event
Datum:
16-18 april 2024
Plats:
Malmö Live
Arrangör:
SOI (Sveriges offentliga inköpare)

Upphandlingsmyndigheten kommer att medverka med talare och mässmonter i årskonferensen för Sveriges offentliga inköpare (SOI). Konferensen hålls i Malmö och sänds även digitalt.

I år har vi en mässmonter på plats, där konferensdeltagarna bland annat kan komma och prata om allt från cirkulär ekonomi och plastupphandling till arbetsrättsliga villkor och juridiska frågor. 

Onsdag 17 april, kl 13:00 - 13:35
Upphandling som främjar omställningen till cirkulär ekonomi och fossilfritt samhälle

Kan offentliga inköp bidra till cirkulär ekonomi, fossilfrihet och ett mer hållbart och robust samhälle? Omställningen till en cirkulär ekonomi och ett fossilfritt samhälle är nödvändig, inte bara för klimatet utan också för ekonomin och försörjningstryggheten. Inköp är nyckeln för att ändra offentlig sektors konsumtionsmönster – vad som köps och hur det köps är effektiva verktyg för att genomdriva politiska mål och leverera på omställningen. I seminariet presenteras hur Upphandlingsmyndigheten arbetar för att främja omställningen i sitt stöd.

Föreläsare: Margareta Bergh, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Onsdag 17 april, kl 13:00 - 13:35
Det juridiska landskapet för offentlig upphandling  – Känner du till sektorsfilerna?

Helene Molander, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten, ger sin bild av lagstiftning som påverkar inköpsområdet.

Mer om konferensen på SOI:s webbplats