Start

Stadsnätsföreningens årskonferens 2022

  • Event
Datum:
25-27 april 2022
Plats:
Karlstad
Arrangör:
Svenska stadsnätsföreningen

Den 25-27 april hålls Stadsnätsföreningens årskonferens. Patrick Amofah, projektledare på Upphandlingsmyndigheten, kommer att hålla ett seminarium om hur upphandling kan användas för att förbättra kommunala byggverksamheters hållbarhetsarbete och bidra till hållbar samhällsbyggnad.

Svenska stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 125 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. 

Mer om konferensen på Stadsnätsföreningens webbplats