Start

Statligt stöd – när kan transaktioner i offentlig och privat sektor innebära ett otillåtet stöd?

Datum:
25 januari 2023
Tid:
09.00-16.30
Plats:
Funckensgränd 1, Stockholm
Arrangör:
Fakultetskurser

Arbetar du inom offentlig sektor och lämnar eller mottar stöd, eller i privat sektor och mottar stöd? I sådant fall är det viktigt att känna till statsstödsreglerna.

Under denna heldagskurs får du lära dig om vad som utgör statligt stöd, vilka undantagsmöjligheter som finns i form av gruppundantag, sektorspecifika regler och principen om marknadsekonomiska aktörer med mera. Vi diskuterar även när och hur statliga stöd ska anmälas till EU-kommissionen av Näringsdepartementet och på vilket sätt den nyinrättade vägledningsfunktionen i statsstödsfrågor på Upphandlingsmyndigheten kan hjälpa till.

Christian Blume, statstödsspecialist på Upphandlingsmyndigheten redogör också för statsstödsfrågor som ställts samt informerar om olika statsstödsvägledningar som myndigheten lanserat. 

Kursen statsstöd - mer information och anmälan