Start

Stockholm Business Alliance - Företagsklimat

Datum:
25 april
Tid:
Klockan 15-21
Plats:
Stockholms stadshus

För att främja önskad samhällsutveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt – krävs relevanta, effektiva och välfungerande spelregler. Det ställer stora krav på offentlig sektor, inte minst inom myndighetsutövning och upphandling.

Så lyckas offentlig sektor tillsammans

Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten

För info och anmälan