Start

Upphandling ur ett välfärdsbrottslighetsperspektiv

  • Event
Datum:
25 oktober 2023
Plats:
Digitalt
Arrangör:
SKR

Onsdag 25 oktober deltar vi på temadagen "Upphandling ur ett välfärdsbrottslighetsperspektiv". Detta är en del av att SKR arrangerar ett antal hel- och halvdagsseminarier kopplat till välfärdsbrottslighet under vecka 43.

Upphandlingsmyndigheten håller i passet nedan.

10:05 – 10:50 | Att motverka otillåten påverkan och välfärdsbrottslighet i upphandlingar

Upphandlingsmyndigheten arbetar för att stödja offentliga aktörer och näringslivet i inköpsfrågor. Vi ger vår bild av utvecklingen av välfärdsbrottsligheten i upphandling och hur upphandlande organisationer kan arbeta för att minska risken för att göra affärer med oseriösa aktörer.

Medverkande:
Ann Eva Askensten, Upphandlingsmyndigheten
Henrik Grönberg, Upphandlingsmyndigheten

Mer information och anmälan