Start

Upphandlingsforum

  • Event
Datum:
14-15 november
Plats:
Bonnier Konferens, Torsgatan 21 i Stockholm

Konferensen Upphandlingsforum syftar till att svara på hur de nya regelverken påverkar upphandlade myndigheter eller enheter och vilka slutsatser som kan dras av aktuella domar inom området. Två dagar med konkreta tips på hur du kan möta juridiska utmaningar som uppstår i samband med upphandling.

Vi deltar i år på följande programpunkter:

14 november: Vad är på gång på Upphandlingsmyndigheten och vilka är prioriteringarna inför 2024?

Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

15 november: Vad innebär förordningen om utländska subventioner för upphandlare och leverantörer?

• Vad är finansiella bidrag?
• Vad är en subvention?
• Vad behöver jag veta och när tillämpas reglerna?

Magnus Lindbäck, statsstödsexpert på Upphandlingsmyndigheten.

Program och anmälan finns på Upphandlingsforums webbplats