Start

Upphandlingskonferensen 2024

  • Event
Datum:
25-26 april 2024
Plats:
Clarion Hotel Sign, Stockholm
Arrangör:
Upphandlingsrättslig Tidskrift

Upphandlingskonferensen är en konferens för alla som arbetar med offentlig upphandling eller intresserar sig för juridiken och hur regelverket om offentlig upphandling ska tolkas och tillämpas i praktiken.

Upphandlingsmyndigheten deltar förstås på konferensen och kommer att ha flera programpunkter:

Leveranskedjor
Moderator: Henrik Grönberg, jurist

Tredjelandssubventioner

Magnus Lindbäck, jurist

Trenden med EU-rättsliga sektorsfiler
Helene Molander, chefsjurist

Innovationsupphandling leder till Upphandling under tröskelvärdena
Linda Swirtun, projektledare

Mer information och anmälan