Start

Upphandlingsrättsdagen 2022

  • Event
Datum:
24 november 2022
Tid:
09.00-16.30
Plats:
Online
Arrangör:
JP Infonet

Upphandlingsrättsdagen den 24 november 2022 tar upp de senaste nyheterna på upphandlingsområdet. Experter inom offentlig upphandling presenterar de mest aktuella frågeställningarna och nyheterna. Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket presenterar också sina tankar om den senaste utvecklingen inom området. 

Inom offentlig upphandling har det de senaste åren skett en mängd förändringar av praxis och rättsregler. Under upphandlingsrättsdagen informeras om de viktigaste ändringarna och vad de praktiskt betyder för dig som inköpare, upphandlingsjurist eller politiker. Under dagen behandlas också de senaste nyheterna för ramavtal som frågan om bundenhet och volymer. Även diskussioner angående de nya reglerna om upphandlingar under tröskelvärdena som trädde i kraft den 1 februari i år.

Upphandlingsmyndighetens chefsjurist Anders Asplund medverkar under programpunkten "Reflektioner kring nyheter på upphandlingsområdet". 

Program och anmälan på JP Infonets webbplats