Start

Vattenindustrin Forum 22

  • Event
Datum:
29 november
Tid:
10.00 - 18.00
Plats:
Posthuset, Stockholm
Arrangör:
Vattenindustrin

Ett forum där dialog, framtidsfrågor och mötet står i fokus. I en komplex omvärld är det viktigt att fatta rätt beslut idag. Fokus samtidigt på mer långsiktiga mål som att bygga ett resilient Vattensverige, uppnå klimatmålen och säkerställa god kompetensförsörjning.

Dagen inleds med en introduktion och är därefter uppdelad i tre aktuella block. Varje block erbjuder korta inspel och perspektiv med en avslutande paneldiskussion.

Eva-Lotta Sandberg, tf enhetschef på Upphandlingsmyndigheten, medverkar med punkten: "Upphandling i en föränderlig värld - Upphandling och hållbarhet innehåller stor komplexitet som kräver samverkan och dialog".

Information, program och anmälan på Vattenindustrins webbplats