Start

Webbinarium webbstöd: marknadsmässig försäljning av kommunal mark för bebyggelse

  • Event
Datum:
31 maj
Tid:
13:15-14:15
Plats:
Digitalt webbinarium

Den 31 maj klockan 13:15-14:15 anordnar Upphandlingsmyndigheten ett webbinarium med anledning av att vi under hösten 2023 publicerat ett webbstöd om marknadsmässig försäljning av kommunal mark för bebyggelse.

Kommuner har en central roll inom samhällsbyggnad och styr i mångt och mycket markanvändningen genom planmonopolet. Kommunerna planerar också för bostadsförsörjningen och är även många gånger stora markägare. Förutsättningarna vid detaljplanering och plangenomförande skiljer sig åt mellan små och stora kommuner. Statsstödsreglernas krav på marknadsmässiga villkor måste följa med i avtalsskrivningen i alla delar av planeringsprocessen.

Under hösten 2023 publicerade vi ett webbstöd om marknadsmässig försäljning av kommunal mark för bebyggelse. På detta webbinarium presenterar vi webbstödet och samtalar med några inbjudna gäster.

Vi kommer bland annat att diskutera:

  • utveckling och trender för markanvisningar utifrån data: kommunernas arbetssätt, markpriser och branschens ageranden
  • markanvisningsavtalets betydelse för ett marknadsmässigt pris, värdering kontra öppet auktionsförfarande 
  • kostnader för allmänna anläggningar vid markanvisnings- respektive exploateringsavtal. 

Medverkar gör:

  • Johan Brisvall, vd på markanvisning.se.
  • Elisabet Gondinger, exploateringschef på Göteborgs stad
  • Olof Moberg, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner
  • Magnus Lindbäck, senior jurist och statsstödsexpert på Upphandlingsmyndigheten
  • Lars Olsson, senior jurist, statsstöd på Upphandlingsmyndigheten

Anmälan och länk till sändningen

Seminariet är öppet för alla och ingen föranmälan krävs. Länk till sändningen kommer publiceras här dagarna innan webbinariet.