Start

Förteckning över listor och resursöversikter Krav ID 11326 Fisk och skaldjur från hållbara bestånd och hållbara vattenbruk - avancerad

Nedan finns en förteckning över exempel på listor och resursöversikter som kan användas som underlag för kontraktsvillkoret. Förteckningen är ett urval, utan inbördes ordning, och baseras på relevans, aktualitet, omfattning och användarvänlighet. Även andra listor kan förekomma.

Den upphandlande myndigheten eller enheten bestämmer vilket underlag, det vill säga vilken lista, resursöversikt eller liknande, som ska ligga till grund för villkoret och anger valt underlag i upphandlingsdokumenten. Den upphandlande myndigheten kan även begära att leverantören i sitt anbud beskriver hur denne kommer att fullgöra villkoret.

Världsnaturfondens WWFs fiskguide (WWF)

Omfattar cirka 70 arter av vildfångade och odlade fisk och skaldjur, till exempel: sej, torsk, lax, hoki, sill/strömming, Alaska Pollock och nordhavsräka. Fiskguiden uppdateras årligen, med ny upplaga normalt i maj.

Bedömningskriterier för vildfångat innefattar bland annat: datatillgång för beståndsbedömningar, fisketryck, utkast, bifångster, biologisk mångfald, påverkan på marina livsmiljöer och förvaltning.

Bedömningskriterier för odlat innefattar bland annat: ynglens ursprung, energi, vatten och kemikalie-användning, foder, påverkan på omgivande miljö, djurvälfärd, arbetsförhållanden och förvaltning.

Certifierade fisken (MSC, ASC och KRAV) ges automatiskt grönt ljus i guiden.

Världsnaturfondens WWFs fiskguide (WWF)

The Marine Conservation Society Good Fish Guide (MCS)  

The Marine Conservation Society är en brittisk icke-statlig organisation (NGO). Deras konsumentguide omfattar 70 vildfångade och odlade arter, till exempel: sej, lax, torsk, stillahavstorsk, sill/strömming och nordhavsräka. Uppdateras årligen, ny version normalt i mars, webbsidan uppdateras mer regelbundet.

Bedömningskriterierna för vildfångat innefattar beståndsstatus, fisketryck, förvaltning, fångstmetod, bifångst och ekosystempåverkan.

För odlat innefattas bland annat påverkan på omgivande miljö, foder och kemikalieanvändning, hälsoparametrar och förvaltning.   

The Marine Conservation Society Good Fish Guide (MCS)

Exempel på listor, vetenskapliga råd och resursöversikter för de vanligaste fiskarterna i offentlig sektor (2017)

Namn

Vetenskapligt namn

Listor och resursöversikter

Sej

Pollachius virens

WWF, ICES, HAV, MCS 

Lax (odlad)

Salmo salar

WWF, HAV, MCS

Torsk

Gadus morhua

WWF, ICES, HAV, MCS 

Stillahavstorsk

Gadus macrocephalus

WWF, MCS

Hoki/Chilensk Hoki

Macruronus novaezelandiae/ Macruronus magellanicus

WWF

Alaska Pollock

Theragra chalcogramma Gadus chalcogrammus

WWF, MCS

Sill/strömming

Clupea harengus

WWF, ICES, HAV, MCS 

Nordhavsräka

Pandalus borealis

WWF, ICES, HAV, MCS 

Kummel

Merluccius merluccius

WWF, ICES, HAV, MCS