Start

Kriteriebilaga till krav Energiprestanda (kravID 10121)

Anbudsgivare som verifierar kravet utan certifiering enligt TCO Certified Projectors ska tydligt redovisa beräkningen samt att leverantören har mätt och deklarerat produkten enligt nedan.

Krav: Projektorer ska uppfylla energikrav i driftläge baserat på bildstorlek enligt tabeller nedan.

Tabell 1 Bildstorlek Amax/office

Yta Driftläge, normal
≤ 3 m2 ≤ 260 W
≤ 6 m2 ≤ 310 W
> 6 m2 ≤ 310 + 150*(Amax – 6) W
För projektorer med en projektionsförhållande (throw ratio) på ≤ 0,82 är 30 % högre energianvändning tillåten, det vill säga multiplicera resultatet med 1,3.

Tabell 2 Bildstorlek Amax/video

Yta Driftläge, normal
≤ 6,6 m2 ≤ 260 W
≤ 13,3 m2 ≤ 310 W
> 13,3 m2 ≤ 310 + 150*(Amax – 13,3) W
För projektorer med en projektionsförhållande (throw ratio) på ≤ 0,82 är 30 % högre energianvändning tillåten, det vill säga multiplicera resultatet med 1,3.

En projektors energianvändning i driftläge bör relateras till bildkvalitet för att en bra visuell ergonomi ska uppnås. God visuell ergonomi och låg energianvändning kan uppnås genom att relatera projektorns energianvändning till mängden ljus som projiceras på en maximal bildyta som är verifierat läsbar (Amax, m2), enligt formeln:

Amax ≤ Φwhite/measured/(Lwhite * π+ Eamb )

där ɸwhite/measured är det uppmätta ljusflödet från projektorn som faller på en vit skärm (skärmen anses ha Lambertiell yta med gain=1), Lwhite är den minsta fordrade luminansen i cd/m2 vit för att nå Amax och Eamb är det omgivande ljuset i lux som faller på den vita skärmen. Värden för Lwhite och Eamb i tabell 3 ska användas för kontorsmiljö respektive hemmamiljö (video).

Tabell 3 Ljusförhållanden Lwhite/video samt Eamb/video

Ljusförhållande Kontorsprojektorer Videoprojektorer
Minsta luminans av vit skärm i mörkt rum Lwhite/office = 170 cd/m2 Lwhite/video = 85 cd/m2
Omgivande ljus som faller på skärmen Eamb/office = 100 lux Eamb/video = 20 lux

ɸwhite/measured ska mätas enligt TCO Certified Projectors generation 8, avsnitt 5.8 Luminous flux.

Energiprestanda ska mätas enligt TCO Certified Projectors generation 8, avsnitt 5.1 Energy efficiency.