Start

Ljudnivå, projektorer

Anbudsgivare som verifierar kravet utan certifiering enligt TCO Certified Projectors ska tydligt redovisa beräkningen samt att leverantören har mätt och deklarerat produkten enligt nedan.

Krav: Den deklarerade A-viktade ljudeffektsnivån LWAd ska inte överskrida värden i tabell 1 och 2 nedan. Ljudeffektsnivån för ekoläge ska vara minst 0,2 B(A) lägre än den deklarerade ljudeffektsnivån i normalt driftläge. Deklarerad A-viktad ljudeffektsnivå LWAd ska mätas enligt ISO 9296:1988 och deklareras enligt ISO 7779:1999, enhet bel (B) eller decibel (dB).

Tabell 1 Bildstorlek Amax/office

Yta Ljudeffekt LWAd
≤ 3 m2 (~1 900 lumen*) ≤ 5,0 B(A)
≤ 6 m2 (~3 800 lumen*) ≤ 5,5 B(A)

Tabell 2 Bildstorlek Amax/video

Yta Ljudeffekt LWAd
≤ 6,6 m2 (~1 900 lumen*) ≤ 5,0 B(A)
≤ 13,3 m2 (~3 800 lumen*) ≤ 5,5 B(A)

* Motsvarande uteffektsinställning för ljus där produkten uppfyller bildkvalitetskrav enligt Amax (ofta lägre än maximal uteffekt ljus).

Med Amax (m2) avses en maximal bildyta som är verifierat läsbar, där ɸwhite/measured är det uppmätta ljusflödet från projektorn som faller på en vit skärm (skärmen anses ha Lambertiell yta med gain=1).

Lwhite är den minsta fordrade luminansen i cd/m2 vit för att nå Amax och Eamb är det omgivande ljuset i lux som faller på den vita skärmen.

Amax ≤ Φwhite/measured  / (Lwhite * π+ Eamb )

Följande värden på Lwhite och Eamb ska användas för kontorsmiljö respektive hemmamiljö (video).

Tabell 3 Ljusförhållande

Ljusförhållande Kontorsprojektorer Videoprojektorer
Minsta luminans av vit skärm i mörkt rum Lwhite/office = 170 cd/m2 Lwhite/video = 85 cd/m2
Omgivande ljus som faller på skärmen Eamb/office = 100 lux Eamb/video = 20 lux

ɸwhite/measured ska mätas enligt TCO Certified Projectors generation 8, avsnitt 5.8 Luminous flux.

Ljudnivå ska mätas enligt TCO Certified Projectors generation 8, avsnitt 4.4.