Start

Översikt märkningar kosmetiska produkter

I tabellen nedan presenteras en översikt över de miljö­märkningar som uppfyller respektive krav i kriterierna för kosmetiska produkter. Observera att ingen av märkningarna uppfyller samtliga krav.

Upphandlande organisationer kan använda tabellen som ett stöd för att se vilka märkningar som uppfyller de olika kraven och fungerar som bevis för dem. Det går också att använda översikten som ett stöd för att välja vilka krav man ska ställa i sin upphandling.

Krav kosmetiska produkter Nivå Bra Miljöval Kosmetiska produkter 2018:1 Svanen Kosmetiska produkter version 3 EU Ecolabel Kosmetiska produkter och djurvårdsprodukter, 2021
Ingående ämnens miljöfarlighet avan-cerat X   X
Bioackumulerbarhet för konserverings-medel och färgämnen bas X X X
Tensiders nedbrytbarhet avan-cerat X X X (endast produkter som sköljs bort)
Sensibiliserande ämnen avan-cerat   X X
Palmolja bas X   X
Ingående ämnens hälsofarlighet bas X    
Begränsning av specifika ämnen avan-cerat X    
Biocider bas X X  
Plastförpackningar bas bas      
Plastförpackningar avancerad avan-cerat      
Plastförpackningar spjutspets spjut-spets      
Parfym bas X X  
Oparfymerat bas X X X (endast barnprodukter utom tandkräm avsedd för barn samt produkter avsedda att vara "milda/känsliga")