Start

Idrottsmateriel - bollar och yogamattor/träningsmattor

Vid upphandling av idrottsmateriel bör kriterierna för leksaker och för idrottsmateriel användas tillsammans. Detta för att man inte på förhand kan veta leverantören kommer att offerera produkter som är CE-märkta som leksaker eller inte. Leverantören tillämpar då antingen kravet på leksak eller motsvarande krav på idrottsmateriel beroende på vilken produkt som offereras. Exempel på en produkttyp som finns både som CE-märkt leksak och som ej CE-märkt idrottsmateriel, beroende på om de är avsedda för lek eller idrott, är bollar. Det är leverantören/tillverkaren som väljer om en produkt är en leksak och därmed ska CE-märkas. Läs mer om märkning av leksaker på Konsumentverkets webbplats. Idrottsmateriel som inte är CE-märkt som leksak har inte testats enligt kraven i leksaksdirektivet.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Idrottsmateriel - bollar och yogamattor/träningsmattor
Ladda nerBeskrivning
Särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen) i idrottsmaterielBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Mjukgörare i idrottsmateriel av plastBasnivåTeknisk specifikation
Klorfri plast i idrottsmaterielAvancerad nivåTilldelningskriterier
Biocider (antimikrobiell funktion) i idrottsmaterielBasnivåTeknisk specifikation
Materialåtervinningsbara plastförpackningar (Design for recycling)BasnivåTeknisk specifikation
Rutiner för kvalitetssäkringBasnivåKvalificeringskrav
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor