Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Utrustningens energianvändning

Krav ID
10130:3
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Dokumenthanteringsprodukterna ska uppfylla kraven på maximal energianvändning per vecka (TEC-värde) i enlighet med:

Energy Star för bildåtergivningsutrustning (imaging equipment), version 3, punkt 3.3.2. Energianvändningen ska vara uppmätt vid 230 volt spänning.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts