Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Energiprestanda

Krav ID
10115:3
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

För att erhålla [poäng/prisavdrag] vid anbudsutvärderingen ska tv uppfylla energieffektivitetsklass F eller bättre för tv, i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2019/2013 om komplettering av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2017/1369 vad gäller energimärkning av elektroniska bildskärmar.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts