Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Halogenerade flamskyddsmedel i plast och gummidelar

Krav ID
11401
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Samtliga plast- och gummidelar i angiven produkt/produkter, som ingår med minst 25 gram, ska inte innehålla halogenerade flamskyddsmedel i mer än 0,1 viktprocent. Som plast- och gummidelar räknas de delar som huvudsakligen består av plast och/eller gummi, det vill säga minst 50 viktprocent.

Undantag

Mönsterkort, elektroniska komponenter (exempelvis resistorer, kondensatorer, transformatorer och fläktar) samt alla typ av isoleringsmaterial för kablar. Fluororganiska tillsatsämnen/additiver som används för att ändra/modifiera droppbeteendet hos plast som utsätts för brand eller för att förbättra processegenskaper undantas från kravet förutsatt att de ingår i halter under 0,5 viktprocent av det homogena materialet. Det homogena materialet avser varje enskild plastdel.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts