Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Energiprestanda

Krav ID
10121:3
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Projektorer ska uppfylla energikrav i driftläge baserat på bildstorlek Amax, se även beräkningsanvisningar "Energiprestanda projektorer".

Amax/kontor

Yta Driftläge (normal)
≤ 3 m2 ≤ 260 W
≤ 6 m2 ≤ 310 W 
> 6 m2 ≤ 310 + 150 * (Amax - 6) W
För projektorer med en projektionsförhållande (throw ratio) på ≤ 0,82 är max 30 % högre energianvändning tillåten, det vill säga multiplicera resultatet med 1,3.

Amax/video

Yta  Driftläge (normal) 
≤ 6,6 m2 ≤ 260 W
≤ 13,3 m2 ≤ 310 W
> 13,3 m2 ≤ 310 + 150 * (Amax - 13,3) W
För projektorer med en projektionsförhållande (throw ratio) på ≤ 0,82 är max 30 % högre energianvändning tillåten, det vill säga multiplicera resultatet med 1,3.
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts