Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Halogenerade flamskyddsmedel i plast och gummidelar

Krav ID
11444
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Samtliga plast- och gummidelar i angiven produkt/produkter, som ingår med minst 25 gram, ska inte innehålla halogenerade flamskyddsmedel i mer än 0,1 viktprocent.

Som plast- och gummidelar räknas de delar som huvudsakligen består av plast och/eller gummi, det vill säga minst 50 viktprocent.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts