Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Halogenfria material i strömkablar

Krav ID
11174:1
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

För att erhålla [poäng/prisavdrag] vid anbudsutvärderingen ska strömkablarna vara halogenfria i enlighet med definitionen i standarden IEC 62821, det vill säga de får totalt maximalt innehålla:

• 900 ppm klor

• 900 ppm brom

• 1500 ppm halogener.

Vilken eller vilka produkter som omfattas av tilldelningskriteriet framgår av aktuell position eller sortimentsförteckning eller motsvarande.

Leverantören anger i sitt anbud om tilldelningskriteriet uppfylles (för den eller de produkter som omfattas). Den upphandlande organisationen kan under anbudsutvärderingen begära att leverantör ska styrka att kriteriet är uppfyllt. Kan inte leverantören styrka att kriteriet uppfylles kommer inte den upphandlande organisationen att ge anbudet angivet poäng eller prisavdrag för den aktuella positionen

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts