Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Design för demontering

Krav ID
11400
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Projektorer ska vara konstruerade på ett sådant sätt att demontering är möjlig. Detta innebär att:

  • Fästpunkter är lätta att hitta och komma åt och är i största möjliga mån standardiserade.
  • Fästpunkter kan lätt tas isär med allmänt tillgängliga verktyg.
  • Plastdelar över 100 g ska vara tillverkade av en enda polymer eller kompatibel mix av polymerer
  • Plastdelar över 100 g ska inte innehålla ingjutna eller fastlimmade metallinlägg, såvida det inte framgår av demonteringsanvisningarna att dessa kan avlägsnas med vanliga standardverktyg.
  • Det finns en instruktion/information om hur demontering genomförs.
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts