Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Energieffektiva storbildsskärmar (pro-skärmar och signage display)

Krav ID
11424:3
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

För att erhålla [poäng/prisavdrag] vid anbudsutvärderingen ska stora bildskärmar uppfylla något av följande alternativ:

  • Energy star 8.0 eller senare för bildskärmar. 

Eller

  • Minst den energieffektivitetsklass som anges i tabell 1 i enlighet med förordning EU nr 2019/2013 om energimärkning av elektroniska bildskärmar.

Tabell 1. Energieffektivitetsklass enligt förordning (EU) 2019/2013

Ljusstyrka (nits eller cd/m2) Energieffektivitetsklass enligt EU 2019/2013
350 - 700 F
700 - 1000 G

 

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts