Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Energieffektiva datorer

Krav ID
11169
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

Poäng tilldelas om datorerna har en lägre årlig energianvändning (ETEC-värde) än värdena som anges i förordning (EG) nr 617/2013 om krav på ekodesign för datorer och dataservrar, bilaga II. Poäng tilldelas i proportion till förbättrad energiprestanda gentemot utgångsvärdena i förordningen.

Maximalt X poäng kan ges [X specificeras av den upphandlande myndigheten]:

Mer än 80 % bättre energiprestanda: X

60–79 % bättre energiprestanda: 0,8 * X

40–59 % bättre energiprestanda 0,6 * X

20–39 % bättre energiprestanda: 0,4 * X

10–19 % bättre energiprestanda: 0,2 * X

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts