Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Längre garanti- och serviceavtal

Krav ID
11189
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

Poäng tilldelas för varje extra år av garanti- och serviceavtal som erbjuds utöver minimikravet i den tekniska specifikationen. Maximal poäng tilldelas för 4 år eller mer. 

 Poäng tilldelas enligt följande:

+ 4 år eller mer: X poäng. [X specificeras av den upphandlande myndigheten.]

+ 3 år: 0,75*X poäng.

+ 2 år: 0,5*X poäng

+ 1 år: 0,25*X poäng.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts