Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Livslängd för uppladdningsbart batteri

Krav ID
11193
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

Poäng tilldelas för en batterilivslängd som överstiger 500 cykler (med 80 procent av den ursprungliga kapaciteten).

Ofullständig uppladdning får användas för att uppfylla kraven så länge programvaran för detta är fabriksinstallerad och förvald som standard och kraven på batteriets livslängd i upphandlingsdokumenten uppfylls vid den ofullständiga laddningsnivå som uppfyller cykelkravet.

Poäng tilldelas enligt följande [X specificeras av upphandlande myndighet]:

  • 1 000 cykler eller mer: X poäng.
  • 800 cykler eller mer: 0,6*X poäng.
  • Upp till 799 cykler: 0,3*X poäng. 
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts