Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkterna

Krav ID
11216
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

Leverantören ska offerera datorer och bildskärmar från tillverkare (varumärkesägare) som har rutiner för kemikaliesubstitution. Rutinerna ska vara dokumenterade och tillämpas löpande under hela kontraktstiden. Rutinerna ska minst inkludera de 5 stegen i europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) modell för kemikaliesubstitution:

  1. Ha kunskap om dina kemiska ämnen och behov
  2. Leta efter alternativ
  3. Bedöm, jämför och välj
  4. Testa, inför och förbättra
  5. Informera distributionskedjan
Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts