Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Produktgaranti (ny och återbrukad utrustning)

Krav ID
11184:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Leverantören ska lämna en garanti på minst ett (1) år som börjar gälla vid produktleveransen. Garantin omfattar fel i varan som beror på bristfälligheter i konstruktion, material, tillverkning eller som består i att varan i övrigt inte uppfyller avtalade egenskaper. Garantin ska omfatta reparation eller utbyte och innefatta ett serviceavtal med möjlighet till kostnadsfri upphämtning och återlämning eller reparation på plats. Även defekta1 batterier ska omfattas av garantin.

1Om batteriet inte kan laddas eller om batteriets anslutning inte kan upptäckas ska detta räknas som en defekt. En gradvis försämring av batteriets kapacitet till följd av användning ska inte anses utgöra en defekt, såvida inte detta omfattas av en specifik bestämmelse i garantin, se KravID 11193.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts